Echinocereus triglochidiatus var. roemerii
pediokaktusy
Opuntia erinacea var. utahensis
V2000_6
Na této stránce naleznete články Gabriela Vereše věnované problematice pěstování rostlin ve volné kultuře a mrazuvzdorných rostlin v kultuře nevytápěného skleníku, které publikoval v časopisu Kaktusy od roku 1999 do současnosti. Vždy se jedná
o autentické postřehy a zkušenosti z velmi tvrdé kultury
z prostředí předhůří Nízkých Tater – ze Sliače.
Kromě toho ale zde naleznete i zcela nová pozorování
a nová zjištění, která doposud nebyla nikde publikována.
Dále zde bude každý podzim nabídka semen z rostlin pěstovaných jednak ve volné kultuře nebo z rostlin
z nevytápěného skleníku a pochopitelně velké množství autentických fotografií.

A protože jako první vykvétají pediokaktusy, přejděte na stránku Jaro 2014
Mrazuvzdorné kaktusy
Severní Ameriky II

Vážení čtenáři,
d
ěkujeme vám za vyplnění formuláře a odeslání na naši adresu. Pomohl nám rozhodnout se o formě knihy, která je tištěná, obsahuje přes 450 fotografií, 5 mapek a 21 srovnávacích tabulek a je tentokrát v českém jazyce. Na 176 stranách shrnuje autorovy dlouholeté zkušenosti s touto problematikou tentokrát z jiného úhlu – ryze praktického (výsevy, přesazování, roubování, substráty...).

Kniha je členěna do několika kapitol, když první je vzpomínkou na dlouholetého přítele Vladislava Zatloukala prostřednictvím jeho fotografií z přírody. Druhá kapitola obsahuje nutné procento teorie, třetí krátkou historii rodů s mrazuvzdornými druhy a následující kapitoly již popisují činnosti kaktusáře v jednotlivých fázích roku od zimy až do podzimu.

Objednávejte zde
MKSA_II_COVER_2-WEB
Aktuální nabídka semen ke stažení ve wordu a v pdf
Stacks Image 24
Stacks Image 19
Stacks Image 13730
Stacks Image 13732
Stacks Image 13734
Stacks Image 13736
Stacks Image 13738