Banner
    Tajomstvo epiteta Escobaria vivipara
Obdivujem staré popisy kaktusov. Sú podľa autorov nálezu, či popisu, alebo vyjadrujú niečo z vlastností popísaného taxónu. Hlavne to druhé nám pomáha pri upresňovaní názvu a často nás navedie na správnu cestu pri tom. Pri popise sa popisuje jedna nájdená rastlina bez ohľadu na populáciu. Dlho som rozmýšľal nad tým, prečo vznikol názov Cactus viviparus Pursh z roku 1813, neskôr Coryphantha vivipara Br. et R. v roku 1923, čo je už viac pochopiteľné. To čo nasledovalo ďalej nie je podstatné. Ide o názov vivipara, čo znamená živorodý, ale i možživý a svieži (kvet?). Tu pri všetkej fantázii si neviem predstaviť zástupcu druhu ako živorodú rastlinu. Čo mohlo viesť autora popisu k takejto vlastnosti. Boli to odnože, ktoré videl u popísanej rastliny? Tam je viac názvov, ktoré túto vlastnosť vyjadrujú, napríklad caespitosus. Boli to semenáče, ktoré sa nachádzali okolo nájdenej rastliny? S tým sa stretávame aj v našich zbierkach. Bol to skutočne kvet žiarivej ružovej farby? Hľadal som a hľadám stále na to odpoveď. Ani v literatúre nenachádzam takúto odpoveď. Poznám druhy v rode Neochilenia, kde sa nachádzajú v plode vyklíčené semenáče. Tam vznikajú predpoklady preto, lebo plod udržuje vlhkosť až do vysušenia a tým tam vzniká „skleníkový“ efekt. Toto je pochopiteľné. I napriek tomu ani jeden druh v rode nebol popísaný ako vivipara. Vykonal som rezy dozretých plodov Escobaria vivipara a zistil som, že je vylúčené, aby sa v plode semená dokázali vyklíčiť. Semená sú v akejsi rôsolovitej hmote utopené bez prístupu vzduchu. Po čiastočnom vysušení plodu zase chýba vlhkosť, ktorá by mohla pomôcť pri klíčení. Rôsolovitá hmota aj po usušení doslova bráni klíčeniu. Tým úplne vylučujem možnosť klíčenia semien v plode, teda „živorodosť“. Mám skúsenosť, že pokiaľ som semená vypral v roztoku manganistanu draselného, klíčivosť bola neporovnateľne vyššia ako bez. Ostáva nám zostať pri tom, že ide o živú farbu kvetu.
Zhora:
Rez plodu
Escobaria vivipara subsp. radiosa
Rez plodu
Escobaria vivipara subsp. vivipara
Rez plodu Neochilenia hankeana s vyklíčenými semenáčmi
E. vivipara subsp. vivipara
E. vivipara subsp. radiosa
Neochilenia hankeana