Banner
    Opuntia phaeacantha
Opuntia juniperina

Opuncia so 4 ramenami na skalke
Na obrázku je opuncia, ktorú som získal zo semien z prírody pod názvom O. phaeacantha. Mali by to byť rastliny nepoliehavé, vysoké až do 50 cm s trsovitým rastom a hruškovitým mäsitým plodom. Som presvedčený, že sa nejedná o druh pod uvedeným názvom. Aj keď má tŕne tmavohnedé, ostatné znaky sa prekrývajú, má dôležitejšiu inú vlastnosť, ktorá sa u opuncii vyskytuje. Ide o reťazovité plazenie od koreňa do viacerých strán. U tejto opuncii vidíme až 4 ramená s 5–7 článkami reťazovite na seba napojenými. Tŕne sú v hornej časti článku (to je tiež znak často sa opakujúci) plody sú polosuché. V rode Opuntia je veľké množstvo synoným. Vznikli v dôsledku veľkej variability v prírode na rôznych odlišných stanovištiach. Viac by som tvrdil, že sa jedná o O. juniperina. Poznáme plazivý juniperinus, táto podobnosť by asi bola výstižnejšia do názvu ako vlastnosť popísaná autormi, ktorými boli po prekombinácii Br. et R. ako O. juniperina z roku 1919 z pôvodného popisu O. sphaerocarpa Eng. et Big. z roku 1857. L. Benson z nepochopiteľných dôvodov ju zaradil ako O. polyacantha var. juniperina… Práve v rode Opuntia je nesmierne veľa názvov, ktoré nie dostatočne vyjadrujú dané vlastnosti druhu pri popise jedného exemplára z prírody. Tvrdím, že rod Opuntia je najťažším rodom z hľadiska názvoslovia druhov.