Stacks Image 10
Stacks Image 12

Ukázka
z úvodních stran knihy

Ukázka
6. kapitoly s popisem jednotlivých druhů