Mammillaria stampferi se sedmi poupaty
Mammillaria stampferi se dvěma poupaty
Mammillaria stampferi s pěti poupaty

Mammilaria stampferi mám ve sbírce od roku 1984,
ale v roce 2013 jsem si poprvé při nasazování poupat všiml,
že na několika rostlinách z některých axil
vyrůstá více než jedno poupě.
Za za pár dní jsem přidal i kvetoucí
„pugét“...

    Úhel pohledu se s poznáním (věkem?) mění

Jan Klikar
Vážení čtenáři, vážení kaktusáři,

na této stránce bych chtěl umístit několik článků, které jsem napsal buď ve spolupráci s Janem Klikarem z Příbrami, nebo sám a uveřejnil v časopisu Kaktusy v průběhu zhruba dvaceti let – na tomto místě zároveň děkuji VR časopisu Kaktusy za svolení k použití těchto materiálů –, a možná i postřehy ze současnosti a výhled do budoucnosti, čímž bych chtěl ctít název této rubriky, či jak tento prostor nazvat. Myslím si, že vcelku dobře demonstrují, jak se mění úhel pohledu na danou tematiku v průběhu let. S přibývajícími léty přibývají zkušenosti a znalosti, ale také na druhou stranu ubývá nadšení a zápal pro věc, člověk i zpohodlní a nevidí věci kolem sebe tak fatální, jak se zdály před časem…, vždyť to asi všichni znáte z vlastní zkušenosti.
Rozhodně si nekladu za cíl někoho poučovat, jak by se mělo co dělat, nikdy není jen jedna cesta, a to že konkrétnímu člověku v konkrétním čase připadá jako jediná možná, je to vždy určitě jen zdání a sebeklam.

Stacks Image 22129
Stacks Image 22132
Echinocereus coccineus - 30leté rostliny bez původu zůstávají relativně malé, ale květy nádherné
Echinocereus finni L 1076 mezi formami E. chloranthus vyniká svou barvou květů

Nabídka

Časopis Kaktusy

Odkazy

Stacks Image 22585
Stacks Image 22588

Kliknutím na obálku se dostanete na stránku, kde si vybranou knihu můžete objednat

Stacks Image 22594
Stacks Image 22597
Stacks Image 22602

Aktuální číslo

Stacks Image 22607
Stacks Image 22610
Stacks Image 22617
Stacks Image 22619
Stacks Image 22622
Stacks Image 22625
Stacks Image 22627
Stacks Image 22630
Stacks Image 22633