I. Úvod


V dnešnom pretechnizovanom svete máme túžbu vytvoriť protiváhu priblížením sa k prírode. Jedna z možností je ísť do prírody a vychutnať si ju priamo, druhá je vytvoriť si prírodu v našej blízkosti. Ak sa nám to podarí v exotickej podobe, je to ešte pútavejšie. Ten, kto má rád prírodu a náhodou sa zastaví cestou na prechádzke pred výkladom kvetinárstva, kde sú umiestnené kaktusy, upútajú ho neobyčajné tvary, pichľavé tŕne, jednoducho niečo pre našinca neobyčajné. Až potom si asi uvedomí, že ide o cudziu flóru, ktorá rastie kdesi ďaleko. Možno neodolá, vojde, kúpi si jeden, aby mu skrášlil jeho byt. Po čase zistí, že tento kaktus sa v byte necíti dobre, pokožka bledne, tvar sa podobá skôr Lomnickému štítu a po čase zahynie. Takto asi vyzerá osud dosť veľkého množstva kaktusov, ktoré sa dostávajú do rúk začiatočníka. Od mojich začiatkov až podnes mám viac ako 35 rokov kaktusárskej praxe. Počas tejto doby som hľadal kaktusy, ktoré by mohli vydržať naše zimy vonku, alebo v nevykúrenom skleníku, a dostal som sa až ku kaktusom Severnej Ameriky. Začal som s tým, že som študoval dostupnú literatúru. Žiaľ, stalo sa, že pojem „zimovzdorné kaktusy", o ktorých sa písalo v knihách, neplatí, lebo časť uvedených kaktusov nebola zimovzdorná. Objednával som si všetky semená od dodávateľov, kde bolo napísané, že sú to semená zimovzdorných kaktusov a zistil som, že nie všetky sú zimovzdorné. Nasledovalo zdĺhavé obdobie, v ktorom som preveroval ich zimovzdornosť. Už som si myslel, že už to ovládam, potom prišiel nečakane jeden rok, jedna zima alebo leto a zistil som, že všetko je inak. Predovšetkým som sa snažil objasniť definície. V literatúre sa stretávame s pojmom zimovzdornosť, čo je schopnosť celoročne odolávať všetkým zákernostiam vo voľnej kultúre. Na druhej strane mrazuvzdornosť je iba jedna z podmienok úspešného pestovania kaktusov voľne, ale dovoľuje ponechať kaktusy v skleníku aj cez zimu bez vykurovania. Po mojich skúsenostiach som sa nemohol stotožniť s pojmom zimovzdornosť preto, že to, čo som naštudoval v literatúre, ma skôr zavádzalo. Autori asi mali pravdu, že uvedené kaktusy mohli byť zimovzdorné, ale kde to bolo? Zimovzdornosť nemá svoju jednotku, o ktorú sa môžeme oprieť. Zimovzdornosť v Belehrade, v Budapešti, v Prahe, v Bratislave, vo Varšave, v Poprade alebo v Berlíne je rôzna, pretože i zima je rôzna. Pri mrazuvzdornosti vieme o čom hovoríme, ide o jednotku °C. Preto som sa rozhodol, že budem hovoriť o mrazuvzdornosti a nie o zimovzdornosti. V tejto knihe sa pokúsim v širších súvislostiach rozobrať podmienky a možnosti, ktoré máme, ak sa rozhodneme pestovať mrazuvzdorné kaktusy. Nepovažujem za účelné podávať recept na pestovanie, pretože každý z nás má iné podmienky a musí si vytvoriť svoj štýl, veľa pozorovať a naučiť sa rozumieť svojím rastlinám. K tomu by som touto knihou chcel prispieť i ja.
Gabriel Vereš, Sliač

usa mapa 1