Gabrielova stránka

Kaktusy ve volné kultuře etc. ...
Stacks Image 11794
Stacks Image 11796
Stacks Image 11798
Stacks Image 11802
Stacks Image 11800
Stacks Image 1118
Na této stránce naleznete články Gabriela Vereše věnované problematice pěstování rostlin ve volné kultuře a mrazuvzdorných rostlin v kultuře nevytápěného skleníku, které publikoval v časopisu Kaktusy od roku 1999 do současnosti. Vždy se jedná
o autentické postřehy a zkušenosti z velmi tvrdé kultury
z prostředí předhůří Nízkých Tater – ze Sliače.
Kromě toho ale zde naleznete i zcela nová pozorování
a nová zjištění, která doposud nebyla nikde publikována.
Dále zde bude každý podzim nabídka semen z rostlin pěstovaných jednak ve volné kultuře nebo z rostlin
z nevytápěného skleníku a pochopitelně velké množství autentických fotografií.

A protože jako první vykvétají pediokaktusy, přejděte na stránku Jaro 2014
Mrazuvzdorné kaktusy
Severní Ameriky II

Vážení čtenáři,
d
ěkujeme vám za vyplnění formuláře a odeslání na naši adresu. Pomohl nám rozhodnout se o formě knihy, která je tištěná, obsahuje přes 450 fotografií, 5 mapek a 21 srovnávacích tabulek a je tentokrát v českém jazyce. Na 176 stranách shrnuje autorovy dlouholeté zkušenosti s touto problematikou tentokrát z jiného úhlu – ryze praktického (výsevy, přesazování, roubování, substráty...).

Kniha je členěna do několika kapitol, když první je vzpomínkou na dlouholetého přítele Vladislava Zatloukala prostřednictvím jeho fotografií z přírody. Druhá kapitola obsahuje nutné procento teorie, třetí krátkou historii rodů s mrazuvzdornými druhy a následující kapitoly již popisují činnosti kaktusáře v jednotlivých fázích roku od zimy až do podzimu.

Objednávejte zde
Stacks Image 2990
Aktuální nabídka semen ke stažení ve wordu a v pdf
Stacks Image 24
Stacks Image 19
© 2014 Jiří Štembera Kontaktujte mě